Համապատասխանեցրու՛ բառերը (անունները) և բացատրությունները (նկարագրությունները):
 
Ճիշտ պատասխանը գրի՛ր հետևյալ օրինակով` 1-Ա: Պատասխանները իրարից անջատիր ստորակետով:
 
\(1\). Մարգարե
\(2\). Իմաստուն
\(3\). Կյուրոս
\(4\). Մեսիա

Ա. Նրա օրոք պարսիկները գրավեցին Բաբելոնը:
Բ. Պատվանուն, որով կոչում էր ժողովուրդն իր թագավորին:
Գ. Աստծո ընտրյալ, որը փոխանցում էր Աստծո կամքը:
Դ. Նրա մասին կանխատեսումներ են արել մարգարեները:
 
Պատասխան՝