Գրի՛ր այն բառը կամ անունը, որի բացատրությունը կամ նկարագրությունը բերված է ստորև:
 
Հրեական պետության մայրաքաղաք, որ ավերվեց Բաբելոնի կողմից:
 
Պատասխան՝