Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Հիսուսի դեմ մեղադրանքները

Բարդություն հեշտ

2
2. Հիսուսի հարցաքննությունը

Բարդություն հեշտ

1
3. Հիսուսի դատապարտումը

Բարդություն հեշտ

2
4. Խաչելության ճանապարհ

Բարդություն միջին

3
5. Հիսուսի թաղումը

Բարդություն միջին

3
6. Հիսուսի թաղումն ու հարությունը

Բարդություն միջին

4
7. Հիսուսի համբարձումը

Բարդություն բարդ

5
8. Իրադարձությունների հաջորդականություն

Բարդություն բարդ

5
9. Համապատասխանեցում

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար