Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

12Մ.
1. Հիսուսի հարցաքննությունը 1Մ.
2. Հիսուսի դատապարտումը 2Մ.
3. Հիսուսի թաղումն ու հարությունը 4Մ.
4. Իրադարձությունների հաջորդականություն 5Մ.