Համապատասխանեցրու՛ բառերը (անունները) և բացատրությունները (նկարագրությունները):
 
Ճիշտ պատասխանը գրի՛ր հետևյալ օրինակով` 1-Ա: Պատասխանները իրարից անջատել ստորակետով:
  
\(1\). Յուղաբեր կանայք
\(2\). Հրեշտակներ
\(3\). Քարայր
\(4\). Մեծ քար

Ա. Տեղաշարժվեց հրեշտակի կողմից
Բ. Առաջինը նրանց հայտնեցին Հարության լուրը
Գ. Ավետեցին Հարության լուրը
Դ. Վիմափոր վայր, որ ծառայում էր իբրև գերեզման
 
Պատասխան՝