Այս նախադասություններից որո՞ւմ ածական խոսքի մաս կա: