Ո՞ր աստիճանով է դրված հետևյալ ածականը:
 
հնագույն -