Նշվածներից գտի՛ր այն ածականը, որը համեմատության աստիճաններ ունի և կազմի՛ր առավելական բաղդատականը:
 
   
 
Առավելական բաղդատականը՝