Տրվածներից գտի՛ր այն ածականը, որը համեմատության աստիճաններ ունի և կազմի՛ր գերադրականը՝ համապատասխան նախածանցով:
 
  
 
Գերադրականը՝