Հետևյալներից ընտրի՛ր այն նախադասությունը, որում անցյալ կատարյալ ժամանակաձև կա:
 
 
Դո՛ւրս գրիր այդ բայը այն ձևով, ինչ ձևով դրված է նախադասության մեջ, և ընտրի՛ր նրա թիվը, դեմքը և կազմությունը:
 
Բայը՝ , թիվը՝  , դեմքը՝ , կազմությունը՝