Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

6.1Մ.
1. Անցյալ կատարյալի ճանաչում 1Մ.
2. Տարբեր կազմություն ունեցող բայերի անցյալ կատարյալի ճանաչում 2.1Մ.
3. Անցյալ կատարյալի կազմում ա խոնարհման պարզ և չ սոսկածանցավոր բայերից 2Մ.
4. Անցյալ կատարյալի ճանաչում նախադասության մեջ 1Մ.