Տրված նախադասություններից որո՞ւմ անկատար դերբայ կա: Դո՛ւրս  գրիր անկատար դերբայը:
 
 
Անկատար դերբայը՝