Նշվածներից ո՞րն է անկատար դերբայ: Նշի՛ր տվյալ անկատար դերբայի խոնարհումը՝ վանդակում գրելով ե կամ ա:
  
 
Խոնարհումը՝