Բերված նախադասություններից յուրաքանչյուրում գտի՛ր անկատար դերբայը և որոշի՛ր այդ բայի խոնարհումը:
 
1.Ի վերջո հեռագիր է ստացվում Սարոյանի ժամանելու մասին:
 
Անկատար դերբայը՝ , խոնարհումը՝
                                              
2.Տղան փայտ էր կոտրատում վառարանը վառելու համար:
 
Անկատար դերբայը՝ , խոնարհումը՝