Նշված նախադասություններից յուրաքանչյուրում գտի՛ր անկատար դերբայը և որոշի՛ր նրա սեռը: Դերբայը գրի՛ր այն ձևով, ինչ ձևով գործածված է նախադասության մեջ:
 
1.Գետի վրա, պողպատյա լարերից կախված,օրորվում է մի կամուրջ:
 
Անկատար դերբայը՝ , սեռը՝
                                              
2.Ուզում էր իրիկվա կիսամթին մի անգամ էլ տեսնել այն, ինչ պատահաբար աչքովն ընկավ:
 
Անկատար դերբայը՝ , սեռը՝