Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Անկատար դերբայի զանազանում անորոշ, համակատար և ենթակայական դերբայներից 1Մ.
2. Անկատար դերբայի զանազանում այլ դերբայներից, խոնարհման որոշում 2Մ.
3. Անկատար դերբայի զանազանում այլ դերբայներից, սեռի որոշում 2Մ.
4. Անկատար դերբայի դուրսբերում նախադասությունից, բայի կազմության որոշում 6Մ.
5. Անկատար դերբայի ճանաչում նախադասության մեջ 2Մ.