Հետևյալներից ո՞րն է անկատար դերբայ: Նշի՛ր տվյալ անկատար դերբայի սեռը:
 
 
Սեռը՝