Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

4Մ.
Գտի՛ր, թե բերված բայի ձևաբանական հատկանիշներից յուրաքանչյուր շարքում ո՞րն է սխալ գրված, և գրի՛ր ճիշտը: Հատկանիշները պետք է գրել հետևյալ ձևերով՝
 
ա խոնարհում  կամ ե խոնարհում,
պարզ բայ  կամ  սոսկածանցավոր բայ,
անկատար ներկա  կամ  անկատար անցյալ կամ վաղակատար ներկա կամ վաղակատար անցյալ  կամ ապակատար ներկա կամ  ապակատար անցյալ,  
եզակի թիվ   կամ հոգնակի թիվ ,
առաջին դեմք կամ երկրորդ դեմք  կամ երրորդ դեմք,
ներգործական սեռ  կամ կրավորական սեռ  կամ չեզոք սեռ
 
բարակել են
 
1. ա խոնարհում, պարզ բայ, վաղակատար ներկա - սխալ է՝ , ճիշտը կլինի՝
 
2. հոգնակի թիվ, երրորդ դեմք, ներգործական սեռ-սխալ է՝ , ճիշտը կլինի՝