Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

9Մ.
1. Անկատար անցյալի ճանաչում նախադասության մեջ 1Մ.
2. Ապակատար և անկատար դերբայներով կազմված ժամանակաձևերի ճանաչում 1Մ.
3. Երկու ժամանակաձևերի ճանաչում նախադասության մեջ 3Մ.
4. Անկատարի ժխտականը 2Մ.
5. Տեսական գիտելիք. ժամանակաձևի սահմանման ճանաչում 2Մ.