Տրված նախադասություններից յուրաքանչյուրում գտի՛ր անորոշ դերբայը և որոշի՛ր դրա հոլովը: Դերբայը գրի՛ր այն ձևով, ինչ ձևով տրված է նախադասության մեջ:
 
1.Քարե խողովակից իզուր է ջուր հոսում, որովհետև ոչ մի մարդ չի կռանում՝ ջուր խմելու:
 
Դերբայը՝ , հոլովը՝ ,
                                              
 
2.Նորից քվեարկության դրվեց նոր գյուղատեղ փոխադրվելու հարցը:
 
Դերբայը՝ , հոլովը՝ :