Բերված նախադասություններից յուրաքանչյուրում գտի՛ր անորոշ դերբայը և որոշի՛ր դրա պաշտոնը: Դերբայը գրի՛ր այն ձևով, ինչ ձևով տրված է նախադասության մեջ:
 
1.Մեկ տարի տնից հեռու ապրելով՝ շատ էր կարոտել ծնողներին:
 
Դերբայը՝ , պաշտոնը՝
                                              
 
2.Նրա մանկության սովորություններից էր առավոտյան վաղ արթնանալը:
 
Դերբայը՝ , պաշտոնը՝