Բերված նախադասություններից որո՞ւմ ապակատար դերբայ կա: Դո՛ւրս գրիր ապակատար դերբայը:
 
 
Ապակատար դերբայը՝