Տրված բառակապակցություններից որո՞ւմ կամ որոնցո՞ւմ է ապակատար դերբայ գործածված: Գրի՛ր համարը կամ համարները:
 
1. նոր է ընթերցելու
2. գետով է նավարկելու
3. խմելու ջուր