Բերված նախադասություններից յուրաքանչյուրում գտի՛ր ապակատար դերբայը և որոշի՛ր այդ բայի կազմությունը:
 
1.Ասում էին, թե այդ հանգույցը քանդողը գրավելու էր ամբողջ Ասիան:
 
Ապակատար դերբայը՝ , բայի կազմությունը՝
                                                                                                   
2. Առավոտյան գնալու եմ դարձյալ, որպեսզի հիանամ Էրեբունու գունավոր որմնանկարներով:
 
Ապակատար դերբայը՝ , բայի կազմությունը՝