Հետևյալներից ո՞րն է ապակատար դերբայ: Նշի՛ր դրա սեռը՝ չեզոք, ներգործական կամ կրավորական:
 
 
Սեռը՝