Հետևյալ վաղակատար դերբայներից ամեն մեկից կազմի՛ր ապակատարը:
 
1.փախել -
                                              
2.մոտեցրել -