Դո՛ւրս գրիր ապակատար դերբայները՝ տեղադրելով ճիշտ վանդակներում:
 
զրուցելուց, քնելիս, հիշելու, փոխարինող, իմանալու, բացում
 
Ե խոնարհման բայ՝
 
Ա խոնարհման բայ՝