Բերվածները սահմանական եղանակի ո՞ր ժամանակաձևերն են:
 
կռահել է, խոսեցի