Նշվածները սահմանական եղանակի ո՞ր ժամանակաձևերն են:
 
զրուցել էինք, կռահելու է 
 
Կազմի՛ր տրված բայերի անցյալ կատարյալը տվյալ բայի նույն դեմքով և թվով: Իրարից անջատի՛ր ստորակետով և բացատով: