Այս նախադասություններից որո՞ւմ հարադրական բայ կա: Դու՛րս գրիր այդ բայն այն տեսքով, ինչպես գործածված է նախադասության մեջ:
 
 
 Հարադրական բայը՝