Տրված բայերից որի՞ց հնարավոր չէ կրավորական բայ կազմել: