Բերված նախադասություններից որո՞ւմ չեզոք սեռի բայ չկա: