Ընտրի՛ր, թե տրվածներից ո՞ր հարցերին է պատասխանում ներգործող խնդիրը: