Նշված նախադասություններից յուրաքանչյուրում գտի՛ր ներգործական սեռի բայը և դրա ուղիղ խնդիր լրացումը:
 
1.Երեխաները գնացին անտառ՝ սունկ հավաքելու:
 
Բայը՝ , ուղիղ խնդիրը՝
                                              
2 .Նա երեխային նստեցրեց թախտին ու տնից դուրս եկավ:
 
Բայը՝ , ուղիղ խնդիրը՝