Բերված նախադասություններից որո՞ւմ ուղիղ խնդիր կա: Դո՛ւրս գրիր այդ ուղիղ խնդիրը: Գրի՛ր այն տեսքով, ինչպես գործածված է նախադասության մեջ:
 
 
Ուղիղ խնդիրը՝