Նշվածներից ո՞րը կրավորական սեռի բայ չէ:
 
 
Ո՞ր սեռի բայ է դա: