Որոշի՛ր, թե բերվածներից ո՞ր սեռի բայերը չեն կարող ունենալ ներգործող խնդիր: