Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

2.6Մ.
Հետևյալ անորոշ դերբայներից յուրաքանչյուրից կազմի՛ր ենթակայականը և նշի՛ր վերջավորությունը:
 
1. փախչել
Ենթակայականը՝ , վերջավորությունը՝
                                              
2. իմանալ
Ենթակայականը՝ , վերջավորությունը՝