Դո՛ւրս գրիր ենթակայական դերբայները այն հերթականությամբ, ինչպես հանդիպում են բառաշարքում: Իրարից անջատի՛ր ստորակետով և բացատով:
 
կախված, հանդիպում, բաժանող, ուտելիս, որոշելով, փոխարինող