Հետևյալ նախադասություններից որո՞ւմ համակատար դերբայ կա: