Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Համակատար դերբայի ճանաչում 1Մ.
2. Համակատար դերբայի ճանաչում նախադասության մեջ 1Մ.
3. Համակատար դերբայների ճանաչում բառաշարքում 2Մ.
4. Նախադասության մեջ գործածված երկու դերբայների ճանաչում 4Մ.
5. Համակատարի կազմում հարակատարից 2Մ.