Բերված դերբայի համար ընտրի՛ր դերբայի տեսակը և բայի սեռը:
 
փորած
Դերբայի տեսակը՝ , սեռը՝