Նշված անորոշ դերբայներից ամեն մեկից կազմի՛ր եզակի հրամայականը. գրի՛ր առանց շեշտի:
 
1. հասնել -      
                                      
2. խաղացնել -
 
3. իմանալ -
 
4. գրել -
 
5. խաղալ -