Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Վաղակատար դերբայ Վաղակատար դերբայի սահմանումը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ա խոնարհման բայերի վաղակատար դերբայի զանազանում անորոշ, համակատար և անկատար դերբայներից 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Վաղակատար դերբայի տարբերակումը դերբայի այլ տեսակներից
2. Վաղակատար դերբայի ճանաչում նախադասության մեջ 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 2Մ. Վաղակատար դերբայը նախադասության մեջ
3. Վաղակատար դերբայի զանազանում, խոնարհման որոշում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Վաղակատար դերբայի տարբերակում
4. Անկատարից վաղակատարի կազմում 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 2Մ. Անկատար և վաղակատար դերբայների կազմություն
5. Վաղակատար դերբայի հայտնաբերում նախադասության մեջ, նրա վերջավորության որոշում 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Վաղակատար դերբայի վերջավորությունները
6. Ածանցավոր բայերի վաղակատար դերբայի ճանաչում, անկատարի կազմում 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 2Մ. Վաղակատար դերբայի կազմությունը
7. Վաղակատար դերբայի ճանաչում նախադասության մեջ, բայի կազմության որոշում 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 4Մ. Նախադասության մեջ գտնել վաղակատար դերբայը, որոշել բայի կազմությունը կազմությունը
8. Վաղակատար դերբայի ճանաչում նախադասության մեջ, բայի սեռի որոշում 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 4Մ. Գտնել վաղակատար դերբայը նախադասության մեջ և որոշել բայի սեռը
9. Ե խոնարհման պարզ բայերի անորոշ և վաղակատար դերբայների տարբերակում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Անորոշ և վաղակատար դերբայների տարբերակում

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Վաղակատար դերբայ» թեմայից 00:15:00 միջին 12Մ. Վաղակատար դերբայ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Վաղակատար դերբայ» թեմայից 00:20:00 միջին 9Մ. Վաղակատար դերբայ
2. Ստուգողական աշխատանք «Վաղակատար դերբայ» թեմայից 00:20:00 միջին 12Մ. Վաղակատար դերբայ

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը