Դո՛ւրս գրիր ենթադրական եղանակի բայերը՝ տեղադրելով ճիշտ վանդակներում. միևնույն տեսակի մեկից ավելի բայերը միմյանցից անջատի՛ր ստորակետով և բացատով::
 
չհիշեն, կփոխարինեիր, պետք է հասկանայիր, չեք պատասխանի, չէի խաղա, չեմ հասնում
 
Ենթադրական ապառնի՝
 
Ենթադրական անցյալ՝