Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Գտնել անձնական դերանունը

Բարդություն հեշտ

1
2. Գտնել անձնական դերանունը. ո՞րը անձնական դերանուն չէ

Բարդություն հեշտ

1
3. Գտնել երկրորդ դեմքի անձնական դերանունը

Բարդություն հեշտ

1
4. Գտնել առաջին դեմքի անձնական դերանունը

Բարդություն միջին

2
5. Անձնական դերանունների և նրանց հոլովաձևերի ճանաչում բառաշարքում

Բարդություն միջին

2
6. Գտնել առաջին դեմքի անձնական դերանուն ունեցող նախադասությունը

Բարդություն միջին

2
7. Գտնել երկրորդ դեմքի անձնական դերանուն ունեցող նախադասությունը

Բարդություն միջին

4
8. Գտնել երրորդ դեմքի անձնական դերանուն ունեցող նախադասությունը

Բարդություն միջին

3
9. Գտնել ուղղական հոլովով անձնական դերանուն ունեցող նախադասությունը

Բարդություն միջին

4
10. Գտնել սեռական հոլովով դերանուն ունեցող նախադասությունը

Բարդություն միջին

3
11. Անձնական դերանվան պաշտոնը

Բարդություն բարդ

6
12. Անձնական դերանունները դնել սեռական հոլովով

Բարդություն բարդ

4
13. Անձնական դերանունները դնել տրական հոլովով

Բարդություն բարդ

3

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար