Այս նախադասություններից որո՞ւմ ուղղական հոլովով անձնական դերանուն կա: Դո՛ւրս գրիր այդ դերանունը այն տեսքով, ինչպես գործածված է նախադասության մեջ, և որոշի՛ր նրա դեմքը (առաջին, երկրորդ կամ երրորդ):
 
 
Դերանունը՝ , դեմքը՝ :