Հետևյալ նախադասություններից որո՞ւմ անորոշ դերանուն չկա: Դո՛ւրս գրիր այդ նախադասությունից որոշյալ դերանունը այն տեսքով, ինչպես հանդիպում է նախադասության մեջ:
 
 
Որոշյալ դերանունը՝