Դո՛ւրս գրիր անորոշ դերանունները տրված վանդակներում՝ ըստ նրա, թե որ խոսքի մասին են փոխարինում. մեկից ավելի այդպիսի դերանունները իրարից անջատի՛ր ստորակետով և բացատով: Գրի՛ր  այն հերթականությամբ, ինչպես հանդիպում են բառաշարքում:
 
մի քանի, մեկը, երբևէ, այլ, ինչ-որ, ոմանք
 
գոյական
ածական
թվական
մակբայ