Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

4Մ.
1. Չհոլովվող անորոշ դերանուններ 1Մ.
2. Գտնել անորոշ դերանունը 1Մ.
3. Դուրս գրել անորոշ դերանունները 2Մ.